Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Rzeszowie

PTE posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji kursów m.in. kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, dla samodzielnych księgowych.

Czytaj więcej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne świadczy usługi eksperckie, doradcze i udziela konsultacji w ramach swej statutowej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.

Czytaj więcej

PROJEKTY UNIJNE

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków.
PTE Rzeszów ralizuje projekty unijne dla firm i instytucji.