Aktywna Gmina Podkarpacia 2020

Aktywna Gmina Podkarpacia 2020

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wraz z Małopolskim Instytutem Gospodarczym, Nowiny oraz portal nowiny24.pl zapraszają do kolejnej edycji rankingu „Aktywna Gmina Podkarpacia”. Przedstawienie Gminy w rankingu jest bezpłatne!
Również w tym roku, pomimo pandemii poznamy ranking Złota Setka Gmin Podkarpacia. Przedstawimy w nim miasta i gminy, które wykazały się największą aktywnością. Świadczą o tym m.in. nowe lub zmodernizowane drogi, mosty, chodniki, sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wodociągi i parkingi a także miejsca do rekreacji.

Chcemy w ten sposób docenić zaangażowanie samorządów z naszego regionu. W rankingu przedstawimy miasta i gminy, które wykazały się największą aktywnością.

Ankiety wraz z zapowiedzią rankingu zostały skierowane do wszystkich urzędów tradycyjną droga pocztową. Można je również pobrać tutaj:
Kategoria: Gmina – Inwestor Podkarpacia w 2019 r.
Kategoria: Gmina – Kreator Kapitału Społecznego w 2019 r.
Kategoria: Gmina – Skuteczny Beneficjent środków unijnych w 2019 r.
Kategoria: Turystyczna Gmina Podkarpacia 2019 r.
Kategoria: Gmina – Lider Globalizacji 2019 Roku

W tym roku ze względu na trwającą pandemię Ranking zostanie zaprezentowany w grudniu, w specjalnym dodatku do Gazety Codziennej Nowiny oraz na portalu nowiny24.pl Obok Rankingu bazującego na danych za rok 2019 (m.in. dochody i wydatki ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w dochodach/wydatkach, dochody własne, saldo dochodów i wydatków na 1 mieszkańca, liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców, udział pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców), zaprezentujemy także „Gminy – Liderzy Podkarpacia w 2019 r.” w pięciu kategoriach:

  • Turystyczna Gmina Podkarpacia,
  • Inwestor Roku,
  • Skuteczny Beneficjent Środków Unijnych,
  • Kreator Kapitału Społecznego,
  • Lider Globalizacji.

Prosimy zatem o wypełnienie ankiety lub ankiet (w przypadku udziału gminy w kilku kategoriach) i ich przesłanie na adres: kkasz@mig.org.pl lub setka@nowiny24.pl
Adres wysyłki tradycyjnym listem: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 35-001 Rzeszów, Aleja J. Piłsudskiego 40/11.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o tel. 601 864 771 z dr. Krzysztofem Kaszubą, kontakt z redakcją Nowin: Renata Tereszkiewicz-Mac, tel. 691 432 896, mail: setka@nowiny24.pl (pod ten adres prosimy też kierować prośby o przesłanie otwartej wersji ankiet).

Wypełnione ankiety należy przesyłać w formie elektronicznej pod adres e-mai: kkasz@mig.org.pl i setka@nowiny24.pl lub pocztą pod adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 35-001 Rzeszów, aleja Piłsudskiego 40/11.

Na zgłoszenia czekamy do 4 grudnia 2020 r.