Oferta szkoleniowa

Kursy, szkolenia i studia podyplomowe

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaprasza do udziału w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych.

PTE posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji kursów m.in. kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, dla samodzielnych księgowych, podstaw rachunkowości i kadry płace. 

PTE organizuje szkolenia otwarte a także zamknięte, specjalnie przygotowane  dla firm i instytucji publicznych. Szkolenia wewnętrzne dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i specyfiki branży klienta. Mają na celu rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności osobistych pracowników w kluczowych dla instytucji dziedzinach. Realizowane przez PTE kompleksowe systemy edukacyjne, sprzyjają efektywnemu wykorzystaniu budżetu szkoleniowego firmy.

Studia podyplomowe organizowane są wspólnie z renomowanymi uczelniami z Warszawy, Krakowa, Rzeszowa. Proponowane kierunki studiów to m.in.: rachunkowość, zarządzanie finansami, strategia przedsiębiorstwa, controlling, ubezpieczenia gospodarcze, zarządzanie zasobami ludzkimi, kapitał społeczny.

PTE gwarantuje bardzo wysoki poziom merytoryczny szkoleń dzięki współpracy z najwyższej klasy wykładowcami i trenerami - grupą naukowców i praktyków. Każde szkolenia organizowane jest w sposób profesjonalny - uczestnicy otrzymują szeroki pakiet materiałów szkoleniowych.