Członkostwo w PTE

Członkostwo w PTE

Zachęcamy do udziału w formie członkostwa zwyczajnego lub członkostwa wspierającego.

Członkiem zwyczajnym po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej może być osoba posiadająca wyższe lub średnie wykształcenie ekonomiczne, osoba wykonująca funkcje wymagające wiedzy ekonomicznej, a także uczący się lub studiujący na kierunkach ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych lub wyższych. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających do Towarzystwa dokonuje Zarząd Oddziału. Członków obowiązuje opłacanie składek członkowskich, które w naszym Oddziale wynoszą dla osób pracujących 2zł miesięcznie, dla emerytów 1zł miesięcznie.

Sprawy członkowskie prowadzi Sekretarz Zarządu Oddziału.

Deklaracja Członkowska
(członka zwyczajnego)

 Proszę o przyjęcie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Wykształcenie Stopień, Tytuł naukowy
Nazwa ukończonej szkoły
Miejsce pracy, Stanowisko
Specjalność zawodowa
Posiadane uprawnienia
Adres do korespondencji
Telefon kontaktowy  
Adres e-mail  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu realizacji zadań statutowych PTE.

 

Miejscowość i data
Podpis wypełniającego deklarację  
Wysokość składki w danym roku Dla emerytów, rencistów, studentów – 1 zł miesięcznie

Dla członków pracujących – 2 zł miesięcznie

Sposób uregulowania składki członkowskiej a)  gotówką w biurze PTE

Al. Józefa Piłsudskiego 40/11, 35-001 Rzeszów

b)  przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Rzeszowie

c)  49 9162 0000 2001 0012 4689 0001

Siedziba PTE Rzeszów

PTE Rzeszów

Al. Józefa Piłsudskiego 40/11
35-001 Rzeszów
tel. 17/8533649

pterzeszow@poczta.onet.pl