Władze PTE

Władze Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie

Kadencja 2021-2026

Zarząd:

Prezes Zarządu – dr Krzysztof Kaszuba,
Wiceprezes Zarządu -  dr Jolanta Stec-Rusiecka,
Wiceprezes Zarządu -  dr Wiesław Szopiński,
Sekretarz  Zarządu -  dr Renata Piętowska-Laska,
Członek Zarządu -  dr Magdalena Cyrek.

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji – mgr Dobrosława Rączka,

Członkowie:

dr Agata Warmińska,
mgr Grzegorz Kołodziej.

 

U C H W A Ł A   Nr 3/2021

XV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego PTE w Rzeszowie z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie  powołania nowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie.

 

Zjazd po zapoznaniu się w wynikami wyborów ogłoszonych przez Przewodniczącą Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej powołał:

na Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie dr Krzysztofa Kaszubę.

W skład Zarządu Oddziału weszły następujące osoby:

  1. dr Magdalena Cyrek,
  2. dr Renata Piętowska-Laska,
  3. dr Jolanta Stec-Rusiecka,
  4. dr Wiesław Szopiński.

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na pełnienie funkcji w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie.

 

Przewodnicząca Zjazdu                                                       Wiceprzewodniczący Zjazdu
dr Jolanta Stec-Rusiecka                                                             dr Krzysztof Kaszuba

 

U C H W A Ł A   Nr 4/2021

XV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego PTE w Rzeszowie z dnia 17 czerwca 2021 r.
w  sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie.

 

Zjazd po zapoznaniu się w wynikami wyborów ogłoszonych przez Przewodniczącą Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej, do Komisji Rewizyjnej powołał następujące osoby:

  1. Dobrosława Rączka,
  2. Agata Warmińska,
  3. Grzegorz Kołodziej.

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na pełnienie funkcji w Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie.

Przewodnicząca Zjazdu                                                        Wiceprzewodniczący Zjazdu
dr Jolanta Stec-Rusiecka                                                         dr Krzysztof Kaszuba

Kadencja 2015-2020

Krzysztof Kaszuba - Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Oddział w Rzeszowie

Prezydium Zarządu

Prezes Krzysztof Kaszuba
Wiceprezes Krystyna Leśniak - Moczuk
Wiceprezes Kryspin Błaszkiewicz
Sekretarz Krystyna Sieniawska
Członek Wacław Nelec

Zarząd

Prezes Zarządu Krzysztof Kaszuba
Wiceprezes Zarządu Krystyna Leśniak-Moczuk
Wiceprezes Zarządu Kryspin Błaszkiewicz
Sekretarz Zarządu Krystyna Sieniawska
Członek Zarządu Bembenek Bogusła
Członek Zarządu Chmura Anna
Członek Zarządu Drabik Romuald
Członek Zarządu Nelec Wacław
Członek Zarządu Pliszka Tadeusz
Członek Zarządu Szot Janina
Członek Zarządu Szukała Danuta
Członek Zarządu Wąsowicz Karol
Członek Zarządu Wojdyło Halina

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji
Rączka Dobrosława
   Działowski Jacek
   Ruszała Irena
   Sowa Bożena
   Jolanta Stec-Rusiecka

Rada Naukowa

 
 
 

 

 

Uchwała nr 3/2015

XIV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego PTE

z dnia  14 kwietnia 2015

 

w sprawie :               powołania nowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

                                    Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie 

 

Zjazd po zapoznaniu się z wynikami wyborów ogłoszonych przez Przewodniczącego Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej powołał:

na Prezesa Oddziału Wojewódzkiego  PTE  - dr Krzysztofa Kaszubę .

 

W skład Zarządu weszły następujące osoby:

Bembenek Bogusław

Błaszkiewicz Kryspin

Chmura Anna

Chmura Anna

Drabik Romuald

Leśniak- Moczuk Krystyna

Nelec Wacław

Pliszka Tadeusz

Sieniawska Krystyna

Szot Janina

Szukała Danuta

Wąsowicz Karol

Wojdyło Halina

 

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na przyjęcie pełnienia funkcji w Zarządzie OW PTE w Rzeszowie.

 

Sekretarz Zjazdu                                             Przewodniczący Zjazdu

Danuta Szukała                                              Józef Demitraszek

 

 

Uchwała nr 4/2015

XIV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego PTE

z dnia  14 kwietnia 2015 r.

 

  w sprawie:         powołania Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego

                              Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie

 

Zjazd po zapoznaniu się z wynikami wyborów ogłoszonych przez Przewodniczącego Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej , do Komisji Rewizyjnej powołał następujące osoby:

Rączka Dobrosława

Działowski Jacek

Ruszała Irena

Sowa Bożena

Jolanta Stec-Rusiecka

 

Osoby wyraziły zgodę na pełnienie  funkcji   w Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego PTE.

 

Sekretarz Zjazdu                                                   Przewodniczący Zjazdu

Danuta Szukała                                                       Józef Demitraszek

Siedziba PTE Rzeszów

PTE Rzeszów

Al. Józefa Piłsudskiego 40/11
35-001 Rzeszów
tel. 17/8533649

pterzeszow@poczta.onet.pl