O nas

PTE, ponad 200 lat tradycji

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Jest jednym z najstarszych stowarzyszeń społecznych w kraju, wywodzi się z powstałych w XIX wieku regionalnych towarzystw naukowych. Pierwsza zorganizowana forma społeczna ruchu naukowego ekonomistów polskich powstała w 1802 roku i była odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie wiedzą ekonomiczną. Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym skupiających czołowych ekonomistów akademickich. W okresie międzywojennym od 1917 roku nastąpił szybki rozwój działalności towarzystw ekonomicznych.

W 1945 roku powstała organizacja ogólnokrajowa – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zrzeszająca ekonomistów z całego kraju, które od 1956 roku jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ekonomicznych, z siedzibą w Paryżu.
PTE jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Ekonomicznej (The International Economic Association).

Oddział Wojewódzki w Rzeszowie jest jednym z 24 oddziałów regionalnych, mających osobowość prawną, Istnieje od 1964 roku i swoim zasięgiem działania obejmuje województwo podkarpackie.

Cele statutowe PTE

 • popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce,
 • działalność opiniotwórcza,
 • podnoszenie kwalifikacji,
 • integracja środowiska ekonomistów.

Są one realizowane poprzez:

 • aktywne uczestnictwo w procesie reformowania gospodarki poprzez organizowanie kongresów, konferencji oraz seminariów naukowych,
 • organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
 • wydawanie publikacji naukowych,
 • prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w dziedzinie ekonomii dla różnych podmiotów gospodarczych,
 • opracowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych,
 • tworzenie szkół policealnych, szkół wyższych oraz studiów podyplomowych o profilu ekonomicznym,
 • wspieranie wydawania dwumiesięcznika "Ekonomista",
 • przyznawania dorocznej nagrody im. Edwarda Lipińskiego za najlepszą książkę w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 • przyznawania nagrody za najlepsze podręczniki w zakresie ekonomii,
 • wydawanie Biuletynu PTE.

Siedziba PTE Rzeszów

PTE Rzeszów

Al. Józefa Piłsudskiego 40/11
35-001 Rzeszów
tel. 17/8533649

pterzeszow@poczta.onet.pl