Gratulacje dla Prezesa oddziału PTE w Rzeszowie

Gratulacje dla Prezesa oddziału PTE w Rzeszowie

Warszawa, 21 czerwca 2021 r.

Pan
dr Krzysztof Kaszuba
Prezes Zarządu Oddziału
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Rzeszowie

 

Szanowny Panie Prezesie,
z okazji ponownego wyboru Pana na Prezesa Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie, w imieniu Zarządu Krajowego Towarzystwa oraz własnym, składam serdeczne gratulacje.
Ponowny wybór Pana na tę funkcję to wyraz zaufania i uznania środowiska dla dotychczasowej Pańskiej działalności na rzecz Oddziału PTE, jak i na szczeblu krajowym w roli członka Zarządu Krajowego naszegoTowarzystwa.
Uprzejmie proszę o przyjęcie najlepszych życzeń wielu sukcesów, satysfakcji w sprawowaniu funkcji Prezesa Zarządu Oddziału oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami wielkiego uznania
Prezes PTE
Elżbieta Mączyńska