Doradztwo i konsulting

Doradztwo i konsulting

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne świadczy usługi eksperckie, doradcze i udziela konsultacji w ramach swej statutowej działalności gospodarczej.

Oferta tematyczna realizowanych usług dotyczy takich zagadnień jak:

  • ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw,
  • programy poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej przedmiotów gospodarczych,
  • restrukturyzacji firm,
  • badania rynku pracy,
  • przygotowanie biznes planów przedsięwzięć gospodarczych,
  • opracowanie regulaminów organizacyjnych i instrukcji obiegu dokumentów przedsiębiorstwa,
  • wyceny przedsiębiorstw różnymi metodami.
  • doradztwo w zakresie przygotowywania materiałów na zwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy i zgromadzenia wspólników spółek.