Kontakt

PTE Rzeszów - kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

Al. Józefa Piłsudskiego 40/11
35-001 Rzeszów
tel. 17/8533649

Bank Spółdzielczy w Rzeszowie: 49 9162 0000 2001 0012 4689 0001

pterzeszow@poczta.onet.pl

NIP 813 10 17 620
REGON 690049658
(pieczątka regonu: P-690049658-76061000-59-3-784-69101)

KRS 0000004761 - Sąd Wojewódzki w Rzeszowie

Siedziba PTE Rzeszów

PTE Rzeszów

Al. Józefa Piłsudskiego 40/11
35-001 Rzeszów
tel. 17/8533649

pterzeszow@poczta.onet.pl